Depression

Vi kender alle til i en periode at føle os uoplagte, lidt nedtrykte og i dårligt humør – et forbigående stemningsdyk, hvilket er helt almindeligt forekommende. Men for at man kan tale om en egentlig behandlingskrævende depression, vil der som regel være op til flere karakteristiske symptomer til stede, såsom at føle sig trist og have let til tårer. Man føler sig måske mere irritabel end ellers mere urolig og anspændt. Man kan opleve lavt energiniveau, have svært ved at føle glæde eller interesse for normale aktiviteter. Man kan være forpint af skyldfølelse og overbevist om, at man svigter andre mennesker.

Almindelige beskæftigelser som at læse avis eller se TV føles vanskelige og byrdefulde, fordi man kan have svært ved at koncentrere sig og huske, hvad man har læst. Dette kan resultere i tilbagetrækning fra ting man ellers normalt foretager sig, så tiden i stedet tilbringes passivt i en stol eller liggende i sengen. Man kan føle sig mere træt. Søvnen kan blive påvirket i form af vanskeligheder med at falde i søvn, eller vågne meget tidligt om morgen, ude af stand til at falde i søvn igen. Appetitten kan blive mindre med vægttab til følge. Man kan også opleve, at den seksuelle lyst forsvinder. Det er ikke ualmindeligt, at man kan opleve angst i forbindelse med depression. Alt dette kan give anledning til en voksende følelse af håbløshed og manglende livslyst.

Læs her mere om depression, prognose