Mindfulness

Mindfulness som psykologisk værktøj er oprindelig inspireret af Buddhistiske meditations-tradition. Målet er at øge personens opmærksomhed på – koncentration om – egen aktuelle fysiske og spirituelle tilstand.

Ved at frigøre personen fra ubevidst tilbøjlighed til at bedømme, vurdere og evaluere og i stedet at være opmærksom på sin egentlige tilstand, kan personen trænes i at frigøre sig fra fastlåste, ubevidste automatiske tanker.

Ved at lære personen at skelne mellem egen tilstand og den tilstand der er styret af ubevidste tanker og handlinger, kan åbnes for en erkendelse af den afgørende forskel mellem personens egentlige behov og ubevidste behov, som har rod i fastlåste, automatiske tanker.

Mindfulness anvendes i dag blandt andet ved behandling af stress og depression.

Mindfulness betyder at være fuldt tilstede i nuet. Det vil sige at have en opmærksomhed på det, du fortager dig lige nu.

Med Mindfulness lærer du at fokusere på nuet på et tankemæssigt og kropsligt plan.

I terapien vil du udvikle evnen til at være i kontakt med dig selv, dine tanker, dine følelser og din kropssansning lige nu samt opdage hvordan destruktive tanker og tankemønstre kan fastlåse energi i dit liv.

En humoristisk illustration som berører begrebet mindfulness finder du her…