Psykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi har sit udgangspunkt i den antagelse, at den måde personen opfatter tilværelsen på – føler og tænker på – især har rødder i barndommen. Hermed tænkes på den betydning forholdet til mor og far havde for udviklingen af personens selvopfattelse samt måder at tolke tilværelsen på.

Du kan læse mere om denne terapiform i en artikel af psykiater og psykoterapeut Poul Videbech

Citat fra artiklen:
“Denne behandlingsform er kun anvendelig til ganske lette depressioner i den akutte fase.
Mere dårlige patienter, som for eksempel er plagede af selvbebrejdelser, kan meget nemt blive dårligere under behandlingen. Når den akutte fase er overstået, eventuelt med medicinsk behandling, mener jeg derimod i høj grad, at den psykodynamiske terapi kan have sin plads.”