Stress

Stress er en fysiologisk belastning, der sætters i gang, når et menneske belastes. Om en belastning medfører stress, afhænger af balancen mellem de krav der stilles, og de forudsætninger og muligheder den enkelte har for at leve op til kravene.

Stress er en naturlig reaktion på pres fra omverdenen. I de fleste tilfælde letter presset efter en kort periode og i disse situationer er stress ikke farligt. Det kan derimod være farligt, hvis man udvikler en mere eller mindre permanent stress-tilstand. Når belastningerne bliver ved med at være store, og man aldrig får mulighed for eller giver sig selv lov til at slappe af og hvile, vil kroppen altid være i alarmberedskab. Stresstilstande kan både udvikle sig på grund af belastende forhold i arbejdslivet eller familielivet – eller fordi der ikke er balance mellem kravene i arbejdsliv og familieliv.

Der er individuelle forskelle på, hvilke påvirkninger, der stresser den enkelte, og hvordan man i øvrigt tackler belastninger. Nogle er mere følsomme og dermed mere udsatte end andre, men alle kan blive ramt af stress.

Læs her mere om symptomer