Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en indsigtsgivende terapiform, hvor man arbejder med at udvikle evnen til at tænke realistisk, rationelt og analyserende med henblik på at øge handlemuligheder og bedre oplevelses- og følelsesmæssige kvalitet.

I terapien anvendes nogle teknikker, hvis formål er at hjæpe personen til at udforske, hvilke hændelser, der udløser problemer, hvilke negative tanker, der automatisk er forbundet hermed samt hvilke alternative tanker og dermed handlinger og følelser, der kunne dukke frem.