Coaching

Coaching handler om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang. Ofte kan det være vanskeligt selv at finde ud af, hvilke ydre og indre forhindringer, der ligger til grund for, at du ikke formår at holde fast i et mål og nå frem til det.

Coaching indgår som et element i din personlige udvikling, der kan hjælpe dig med at opdage og udnytte dine kompetencer og ressourcer, så du bedre bliver i stand til at udnytte nye muligheder når de opstår.

Ved at fungere som din personlige coach, kan jeg med min faglige indsigt, fungere som din sparringspartner og hjælpe dig med at forstå og forandre dine reaktionsmønstre og tidligere valg.

Coaching kan således i mange tilfælde udgøre et betydningsfuldt element i din personlige udvikling, der kan forøge dine muligheder for at træffe meningsfulde og hensigtsmæssige valg i dit familie- og arbejdsliv.