Sorg og krise

Samfundet bliver stadig mere kompliceret at leve i. Der sker konstant forandringer, og den enkelte møder hele tiden nye udfordringer. Et livsforløb veksler mellem mere stabile perioder og perioder med forandringer, for eksempel:

  • i arbejdslivet:
    nye krav/metoder, outsoursing, arbejdsløshed, pensionering, etc.
  • i privatlivet:
    familiestridigheder, skilsmisse, ulykker, sygdom, dødsfald, etc.

Nogle forandringer kan man betragte som udfordringer, som en åbning mod nye perspektiver og muligheder, mens andre begivenheder kan udløse kriser i vores tilværelse og udløse meget voldsomme reaktioner.

Om en begivenhed udløser en krise afhænger af den bevidste eller ubevidste betydning, det skete har for personen den rammer. Hvis en begivenhed udvikler sig til en krise indebærer det ofte tab – og reaktionen på tabet er sorg.

Er man i en egentlig krise, kan man ikke overskue situationen, men kan få en følelse af, at man er ved at miste grebet om tilværelsen. En krisetilstand kan føre til både psykiske og kropslige symptomer.

Sammen gennemgår vi den/de hændelse, der har forårsaget krisen og de følelser den har udløst. Denne bearbejdning kan i mange tilfælde hjælpe dig med at få overblik over situationen og give dig støtte til at overvinde krisen.