Depression, prognose

En depression kan udvise alle grader fra let og forbigående dysterhed til dybt og vedholdende tungsind. Det er påvist, at depressioners udbrud og forløb hænger sammen med en lang række biologiske, historiske, miljømæssige og psykosociale variabler, f. eks. hvorvidt der eksisterer en familiemæssig baggrund med depression. Man mener derfor ikke, at depression skyldes en enkelt faktor, men snarere et samspil mellem flere forskellige faktorer.

I de fleste tilfælde er depressionen tidsbegrænset. Ubehandlede depressionsanfald letter oftest inden for 3-6 måneder, men tilbagefald kan forekomme, hvorfor behandlingen også bør rettes mod at nedsætte risikoen for gentagelse. Det er dokumenteret at psykoterapeutisk behandling evt. i kombination med medicinsk behandling er en effektiv behandlingsmetode.