Praktiske oplysninger

Tavshedspligt:
Alt hvad vi taler om bliver behandlet fortroligt. Jeg er underlagt Dansk Psykolog Forenings etiske regler, som bl.a. indebærer tavshedspligt. Du kan hente hele dokumentet “Etiske principper for nordiske psykologer” som pdf fil (72kb).

Varighed og hyppighed:
Antallet af konsultationer, og hvor lang tid der skal gå imellem hver, aftales individuelt, da det afhænger af problemets karakter. En konsultation varer 45-50 min.

Priser:
Prisen for en individuel konsultation er mellem kr. 950 – kr. 1.050. Den mest eksakte pris får du ved at rette henvendelse til mig. Du kan ringe til mig på
27 11 10 30 eller sende en mail til bente@schiele.dk og høre nærmere.

I særlige tilfælde kan socialforvaltningen i bopælskommunen efter “Lov om social service” yde hel eller delvis dækning for psykologbehandling. Dette skal man tale med sin sagsbehandler om.

Det er også muligt i visse tilfælde, at få tilskud til psykologbehandling via sin arbejdsgivers forsikring, sin sundhedsforsikring eller sin private forsikring.

Mange mennesker har gennem deres egen forsikring eller gennem arbejdet ret til psykologsamtaler, hvilket betyder, at forsikringsselskabet dækker omkostningerne. Har du eller din virksomhed en sundhedsforsikring, kan du kontakte dit forsikringsselskab for nærmere oplysninger om dækning af et behandlingsforløb. Sygeforsikringen Danmark yder også i visse tilfælde tilskud til psykologbehandling.

Afbud:
Besked om afbud eller ændring aftalt konsultation skal gives senest 24 timer før den aftalte konsultationstid. Ved for sen aflysning eller udeblivelse faktureres fuldt honorar for den aftalte konsultationstid.