Eksistentialistisk terapi

Eksistentialistisk terapi tager udgangspunkt i, at konflikter udspringer af de kendsgerninger i tilværelsen, der uundgåeligt følger med menneskets eksistens.

I følge Irvin D. Yalom omfatter disse:

  • Dødens uundgåelighed – spændingen mellem bevidstheden om, at vi
    skal dø og ønsket om at blive ved med at leve.
  • Angsten for friheden – mennesket har det fulde ansvar for sine valg og
    sine handlinger.
  • Den eksistentielle isolation – selvom vi kommer tæt på hinanden, vil der altid være et sted, vi ikke når ind. Vi fødes alene og forlader livet alene.
  • Meningsløsheden – hvad er meningen med mit liv?