Behandlingsmetoder

Mine psykoterapeutiske arbejdsmetoder hviler på to grundlæggende forudsætninger: åbenhed og empati (fra tysk: einfühlung; evne til at sætte sig ind i andres følelser og bevæggrunde).

Med disse redskaber og med min faglige viden og erfaring forsøger jeg – sammen med dig – at klarlægge årsagerne til, at du har søgt behandling hos mig. Denne fase af behandlingen er en vigtig – og nødvendig – forudsætning for at kunne vejlede og rådgive dig ved planlægningen af behandlingsforløbet.

Min teoretiske tilgang til det psykoterapeutiske arbejde har rod i den klassiske humanistiske terapitradition med Carl Rogers klientcentrerede terapi og Fritz Perls gestaltterapi. Du kan læse mere om Carl Roders og Fritz arbejde ved at følge linkene ovenfor.

Udover denne oplevelsesorienteret terapi med baggrund i psykodynamisk og eksistentialistisk terapi, er jeg inspireret af de behavioristiske teorier, som er grundlaget for den kognitive terapi (af engelsk: cognition; erkendelse, tænkning) – en behandlingsmetode jeg ofte anvender.

Siden 2009 har jeg inddraget neuroaffektiv udviklingspsykologi i den terapeutiske proces. Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en brobygning mellem den nyeste hjerneforskning, tilknytningsteori og udviklingspsykologi.

Du kan læse mere om forskellige behandlingsmetoder ved at følge linkene øverst på siden.

Ofte vil terapien bygge på en blanding af ovennævnte teoretieke retninger.