Profil

Uddannelse:
Jeg er uddannet psykolog, cand.pæd.psych., autoriseret af Psykolognævnet i Danmark og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi af Dansk Psykolog Forening. Jeg har mange års erfaring med individuel psyko-terapi, parterapi og gruppeterapi.

Er uddannet i kognitiv terapi ved Selskab For Adfærds- og Kognitiv Terapi og Center for Kognitiv Terapi ved Sct Hans Hospital og certificeret gruppeanalytiker fra Institut For Gruppeanalyse, en 3-årig psykoterapiuddannelse.

Siden 2009 har jeg videreuddannet mig indenfor Neuroaffektiv psykoterapi og Mindfulness samt løbende deltaget i kurser i Neuroaffektiv psykoterapi, mindfulness og meditation.

Jeg har igennem mange år arbejdet med terapi på psykiatriske og psykoterapeutiske hospitalsafdelinger. Siden 1994 har jeg haft privat praksis på deltid og fra 2009 har jeg været privatpraktiserende psykolog med fuldtidspraksis.

Jeg er eksamineret gestaltterapeut fra Gestaltterapeutisk Institut, en 4-årig uddannelse i psykoterapi og har gennemgået to års psykoterapeutisk træning ved Gestaltakademiet i Skandinavien, Stockholm. Fra 1995 til 2007 har jeg været tilknyttet gestaltterapeutisk Institut ApS som lærer og supervisor.

Du kan læse mere om min psykoterapeutiske uddannelse ved at følge linket “uddannelse” til højre på siden.

Ansættelser:
Jeg er uddannet socialrådgiver fra Den sociale Højskole i København med 13 års erfaring inden for den primærekommunale sektor, sundhedssektoren, børne- og unge og voksenpsykiatrien. Har i flere år været ansat som socialkonsulent i et alkoholambulatorium og behandlet klienter for alkoholafhængighed.

Fra 2005 til 2009 har jeg været ansat som psykolog ved Dagklinikken, Distrikt Roskilde, Region Sjælland, Psykiatrien.

Fra 2002 til 2005 har jeg været ansat som psykolog ved Klinisk Psykologisk Afd, Sct. Hans Hospital i Roskilde.

Fra 2000 til 2002 har jeg været ansat som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederiksberg kommune.

Fra 1995 til 2007 har jeg været tilknyttet Gestaltterapeutisk Institut ApS som lærer og supervisor ved den 4-årige psykoterapeutiske uddannelse.

Jeg har siden 1994 arbejdet som privatpraktiserende psykoterapeut med individuelle klienter, par og grupper og har fra 1999 haft privat klinik.

Fra 1991 til 2000 har jeg været tilknyttet Lænke-ambulatorierne dels som social-konsulentvikar og fra 1998 til 2000 som fastansat socialkonsulent i Ishøj Lænkeambulatorium.