Angstlidelser

Af specifikke angstlidelser, som kendetegnes af svær angst kan følgende nævnes:

  • Generaliseret angst. Er karakteriseret ved en stadigt nærværende angst, som er svær at kontrollere og altid er til stede sammen med overdreven uro og frygt for kommende aktiviteter og hændelser. Den ramte er ofte ængstelig og urolig selv for ubetydelig ting. Læs mere om generaliseret angst her.
  • Panikangst. Er karaktiseret ved at angsten opstår i anfald, som kommer meget akut. Anfaldene kan optræde med stor variation i hyppighed og intensitet – fra dgl. anfald til bare nogle få gange pr. måned eller år. Angsten kan stige fra spændinger med svær ængstelse til panik med totalt tab af selvkontrol. I tilslutning hertil kan optræde ovennævnte kropslige symptomer. Varigheden af et anfald kan variere fra minutter til timer. Frygten for et tilbagevende angstanfald – forventningsangst – kan føre til fobisk adfærd f.eks. angst for åbne pladser eller lukkede rum. Læs mere om panikangst her.
  • Fobisk angst. Er karakteriseret af overdreven eller urealistisk frygt for særlige genstande eller begivenheder.